Projekty UE

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Operacja pt.Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach polegającej na realizacji projektu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze LGD KWS pod nazwą "Przygoda z przyrodą”

mająca na celu nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR, dzięki czemu nastąpi zwiększenie sprzedaży lub przychodów partnerów oraz rozszerzenie oferty rekreacyjno-edukacyjnej na terenie Kotliny Kłodzkiej

została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.